Začínáme publikovat v blogu jako Branded Guys

Tohle je zahřívací kolo našeho týmu v novém dresu Branded Guys. Jsou v něm ti, kteří už pár zápasů vyhráli. V tomhle složení nikdo nesedí na střídačce. Plynule přecházíme od samostatné k týmové práci a nazpět, kdykoliv je to třeba. Jsme přizpůsobiví a reagujeme pružně. Okolní svět nás neuspává, ani neděsí, ale podněcuje. Pořád se něco učíme.

Třeba cizí jazyky, hledat cesty ke klientům v navigaci nebo připravovat neotřelé kampaně (navzájem se hlídáme, abychom neusnuli na vavřínech). Rychle analyzujeme potřeby svých zákazníků a umíme pojmenovat to, co je třeba vykonat (přímo v konkrétní oblasti marketingu dané firmy). Vedeme projekty citlivě s ohledem na každou fázi podnikání našich klientů. Čísla a analýzy jsou pro nás stejně důležité, jako grafická stránka projektů a zvolené barvy. Přemýšlíme komplexně. Jsme na to hrdí, ale rozpočet umíme nastavit rozumně.

Jsme připraveni naslouchat vašim potřebám. Víme, že jednou z nich je i respekt k vašemu času. Proto vám jej budeme šetřit tím, že pravidelně napíšeme o aktuálních tématech, které se pojí s marketingem v digitální době. Oborovými aktualitami nehodláme ani hýřit, ani šetřit. Symbolicky vykopáváme první příspěvek. Příště už se můžete těšit na něco od podlahy. Čtěte to. Štěstí přeje připraveným.

WE ARE YOUR GUYS.

Brandedguys - blogujeme